1. დიდ ჯას დიდი ნახაფული დუცენსია.
2. დუდიშ გოტახუა უჯგუნია სახელიშ გოტახუას.
3. დიდ კოჩწკუმა ჭიჭე კოს სიმართლე ვაგალენია.
4. ართი ალილუია პაპასუთ ქაშაჩირთუნია.
5. თინერ ხინჯი გოდვ,  სკან მოთაქ ხოლო გინილასია.
6. ბორო კოჩ თი ნოცელას კვათუნდუა, ნამუსუთ გილახედუა.
7. ნინა უძვალე რენია, ირფელს თქუანსია.
8. რგილი თონე ქობალს ვემკიჭოფანსია.
9. სქანი კარი განჯი დო შხვაშით გონჯამილი დორხვადუნია.
10. უფრაში ვაძირე ეში უჯგუში ვემგეწონებუნია.